Giresun Haber Postası

BORSA VE ODALARA KULAK VERİN…

BORSA VE ODALARA KULAK VERİN…
17 Mart 2024 - 13:07

Giresun Ticaret  Borsası ev sahipliğinde Oda-Borsa ortak toplantısı gerçekleştirildi.Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük’ün ev sahipliğinde yapılan toplantıya Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı N.Şükrü Ataün ile borsa ve odaların yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreterleri iştirak etti.

Toplantıda İlimizin yatırım öncelikleri, iş dünyasının finansmana erişimi ve piyasanın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Oda-Borsa ortak toplantısında alınan kararlar ise şöyle;

FİNANSMANA ERİŞİMDE GÜÇLÜKLER VAR!

Finansmana erişimde yaşanılan sorunların her geçen gün artması ve akabinde yüksek faiz oranları ile taksit sayısının darlığı işletmelerimizi mağdur etmektedir. Hayatın normal seyri ve KOBİ tarzında işletmelerimizin ayakta kalabilmesi adına ticari kredi destek paketinin devreye alınması yada esnaf kredi kooperatifleri gibi bir yapılanmaya gidilmesi şarttır.

ARA ELEMAN SORUNU ARTMAKTADIR

İşletmelerimizin ara eleman sorunu her geçen gün artmaktadır. Daha önceden imalat sektörünü kapsayan nitelikli eleman sorunu bugün perakende sektörünü de etkilemeye başlamıştır. Ticaret liseleri ile meslek liselerinin aktif hale dönüştürülmesi ve ara eleman sorununun çözümü için planlamalar yapılması gerekmektedir.

YAYLALARIN İMAR SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Uzun zamandır bekleyen Giresun turizmi için önemli bir proje olan yaylalarımızdaki imar sorununun (1/1000 ölçekli) çözümü turizm yatırımcılarımızın en önemli talebidir. Kulakkaya ve Kümbet başta olmak üzere turizm sahalarında imar düzenlemesi ile mevcut tesislerin modern yapıya kavuşturulması kamu özel sektör işbirliği ile sağlanmalıdır.

OSB ARAZİLERİ İVEDİLİKLE KAMULAŞTIRILMALI

Giresun’un kalkınması ve katma değerli ürünlerin imalatı açısından bölgemiz için planlanan ve kuruluşu gerçekleştirilen 3. ve 4. OSB yatırımlarının altyapı ve kamulaştırma aşamaları resmi hüviyete büründürülerek çözüme kavuşturulmalı, ayrıca Şebinkarahisar-Alucra ve Çamoluk bölgelerini kapsayacak olan 5. OSB kuruluşu gerçekleştirilmelidir.

Bölgemizin işçi ve işveren maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle istihdama yönelik teşviklerin (sigorta işveren desteği oranının yükseltilmesi) pozitif manada gündeme alınması, revize edilmesi ve kalıcı hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca Giresun’un yer aldığı 5. teşvik kapsamının 4. kapsam kriterlerine büründürülme konusu şu an konuşulmakla birlikte, böyle bir uygulamanın ilimiz başta olmak üzere kalkınmada öncelikli vilayetler adına sıkıntılar doğuracağı bilinerek, bu yönde bir uygulamanın kabul edilemeyeceği dikkate alınmalıdır.

KOKARCA İÇİN İŞBİRLİĞİ ŞART

Giresun sınırları içi bahçelerde görülen fındık kokarca (kahverengi) zararlısı ile ilgili ilimizdeki kurumlarla işbirliği yapılması öncelikli çalışmalar içinde yer almalıdır.Samsun’dan Sarp’a (Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin) kadar planlanan ve şu an ilgili bakanlığın taslak çalışmaları kapsamında yer alan demiryolu projesinin 2024 yılı yatırım programına mutlak alınması gerekmektedir.

GÜNEY ÇEVRE YOLU UNUTULMAMALI

Giresun’un araç trafiği başta olmak üzere ticari ve sosyal yapıyı da pozitif etkileyecek Giresun Güney Çevre Yolu projesinin nihayete ulaştırılması gerekmektedir. İlimizin sahil bandında yer alan dört ilçe ve Ordu İli Gülyalı ilçesini kapsayan projenin 2024 yılı yatırım programına alınması iş dünyasının en önemli talebidir.

FINDIK MÜZESİ VE LİSANSLI DEPO

Fındık Müzesi kurulumu için alan tahsisinin gerçekleştirilmesi ve kuruluş safhalarına geçilmesi ve aynı zamanda Giresun Merkez ve İlçeleri olmak üzere büyük metropollere dönüş istikametinde fındık satış kümelenme merkezlerinin yapılması istenmektedir.Fındıkta arz-talep dengesini ve uluslararası rekabetimizi artırmaya matuf lisanslı depoculuk yatırımlarının bizatihi devlet yatırımı şeklinde gerçekleştirilmesinin sağlanması talep edilmektedir.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Sanayide yeşil dönüşüm ve yapay zeka çalışmalarının fırsata dönüştürülmesi için farkındalık sağlama adına Üniversite-Sanayi işbirliğinin hayata geçirilmesi planlanmalıdır.Fındık kırma ve işleme tesislerindeki kapasite fazlası: Firmalara yeni işleme tesisleri kurulmasına ilişkin herhangi bir yatırım desteği verilmemesi ve söz konusu teşvik fonlarının, katma değerli ürün imalatına ilişkin beceri ve kapasitelerinin artırılması mevcut tesislerin Ar-Ge yatırımları için kullandırılması gerekmektedir. Ülkemizde fındık işleme tesisleri açısından büyük bir kapasite fazlası bulunmaktadır. Ortalama fındık rekoltesi 650 Bin Ton kabuklu olarak gerçekleşmesine rağmen mevcut işleme tesisleri yıllık kapasitesinin toplam 1.800.000 Ton kabuklu fındık civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yatırım teşviklerinin, ülkemize daha fazla döviz girdisi kazandıracak katma değerli üretime yönlendirilmesi gerekmektedir.

FINDIK TANITIM GRUBUNA FON TAHSİS EDİLMELİ

Fındık Tanıtım Grubunun yeniden faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. 2017 Yılında Fındık Tanıtım Grubunun kapatılması sonrasında tanıtım ve pazarlamaya ayırabileceği bütçeleri kısıtlı olan Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliklerine tanıtım amacıyla kullanabilecekleri bir fon tahsis edilmesi gerekmektedir. Türk Fındığının büyük çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmekte olup, ihracatı sürdürülebilir bir şekilde artırmak için, Avrupa pazarına olan bağımlılığı azaltıp alternatif ülkelere daha fazla açılmak gerekmektedir. Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, ABD ve Rusya Federasyonu gibi hedef pazarlarda, başta içerdiği zengin besin ve sağlığa yararları olmak üzere Türk Fındığının tanıtımına yönelik projeler gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Son yıllarda Fındığın Diyabete olan etkileri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri ile Giresun Ticaret Borsası’nın “Fındığın Obez Olgulara Etkileri Projesi” çerçevesinde fındığın sağlıklı yaşam üzerine etkileri ispatlanmıştır. Bilinmektedir ki 2005 Yılında Çin Halk Cumhuriyetine 500 Ton olarak gerçekleştirilen İhracat miktarları bugün 15 Bin Ton civarlarına ulaşmıştır. Yine Çin Halk Cumhuriyeti tarafından özellikle Giresun Kalite Fındık çeşidi talep edilmektedir. Dolayısıyla bu madde Giresun Kalite fındık çeşidinin pazarlanabilmesi adına tanıtım faaliyetlerine hız verilmelidir.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN